Документи

Привредни савјет

slika
slika

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Привредни савјет Града Бијељина
Карађорђева улица 4
76 300  Бијељина

E-mail: [email protected]


Привредни савјет је радно тијело које:

- прати актуелна питања из области привреде на подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у циљу унапређења привредног развоја,
- даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја Града и планова имплементације,
- разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности,
- подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке)  за побољшање укупног пословног амбијента у Граду Бијељина,
- пружа савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, развојним програмима и пројектима,
- прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже надлежним локалним органима активности за унапређење административних процедура,
- разматра и даје мишљења о приједлозима аката којима се уређују локалне таксе и накнаде,
- сарађује са привредним субјектима, установама, органима, организацијама и њиховим асоцијацијама, удружењима произвођача, прерађивача и других интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада, разматра и друга питања која су повезана са пословањем привреде и локалним економским развојем у Граду Бијељина.


 

Чланови Привредног савјета Града Бијељина:

 1. Светозар Михајловић, директор ''Дуван'' АД, Бијељина,
 2. Ђорђе Славињак , директор ''Спектар дринк'' ДОО, Бијељина,
 3. Љубиша Росић, директор ''ЗП комерц'' ДОО, Вршани-Бијељина,
 4. Стеван Тривковић, директор ПД ''Семберија'' АД, Ново Село-Бијељина,
 5. Предраг Перковић, директор ''Водовод и канализација'' АД, Бијељина,
 6. Светозар Остојић, директор ''Мега дрво'' ДОО, Бијељина,
 7. Борис Станишић, директор "Етно село Станишићи" ДОО, Дијелови-Бијељина,
 8. Богдан Мирковић, директор ''Житопромет'' АД Бијељина,
 9. Димитрије Савић, директор ''Савић Компани'' ДОО, Бијељина,
 10. Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника,
 11. Миле Пејчић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду,
 12. Перица Танасић, директор ''Танасић'' ДОО, Дворови-Бијељина,
 13. Михајло Видић, предсједник Подручне привредне коморе Бијељина,
 14. Славица Лукић, руководилац Филијале Завода за запошљавање Републике Српске у Бијељини,
 15. Раденко Тодоровић, директор Техничке школе "Михајло Пупин", Бијељина
 16. Срђан Текић, директор “Elvaco“ АД,  Бијељина,
 17. Радослав Савић, власник Занатске радње "Савић столар" Доња Чађавица-Бијељина.

                                                             ЗАПИСНИЦИ
02.07.2014. 12.09.2014. 05.12.2014. 08.01.2015. 19.01.2015. 23.04.2015. 02.06.2015. 16.09.2015.
23.12.2015. 05.08.2016. 12.01.2017. 21.03.2017. 11.07.2017. 23.11.2017. 16.02.2018. 15.05.2018.

 

Документи за скидање:

Иницијативе Привредног савјета - реализоване мјере
0.33 MB
Рјешење о оснивању Савјета за запошљавање и образовање Града Бијељина
0.19 MB
Контакт информације чланова Привредног савјета Града Бијељина
0.02 MB
Пословник о раду Привредног савјета Града Бијељина
3.44 MB
Одлука о образовању Привредног савјета Града Бијељина
2.4 MB