Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Plan održive urbane mobilnosti Grada Bijeljina (SUMP)

Grad Bijeljina jeste jedan od značajnijih gradova u Bosni i Hercegovini a sa svojih 108.000 stanovnika je drugi grad po veličini u Republici Srpskoj, domah nakon Banjaluke. Bijeljina je administrativni, privredni, kulturni i akademski centar. Prethodne dvije decenije Grad Bijeljinu karakterišu značajne migracije stanovništva, povećanje broja stanovnika, te izgradnja stambenih zona ali i komercijalnih sadržaja u samom centralnom urbanom dijelu grada ali i prigradskih naselja. U proteklom periodu značajna sredstva su ulagana u izgradnju potrebne komunalne i društvene infrastrukture, te obnovu i modernizaciju infrastrukturnih sistema, uključujući i saobraćajnu infrastrukturu, kako bi se uz povećani stepen motorizacije, povećani broj stanovnika, te uočenu povećanu potrebu za mobilnošću, obezbijedilo neometano funkcionisanje grada Bijeljine. Karakteristično za Bijeljinu je to što ona nikada nije imala dobro razvijen sistem javnog gradskog prevoza, iako se u posljednje dvije decenije uveliko razmatra opcija uspostavljanja savremenog javnog gradskog prevoza u urbanom i prigradskom području. Zbog izražene potrebe za mobilnošću sve većeg broja stanovnika Grada Bijeljine ali i susjednih opština (dnevne migracije stanovništva ka centru Grada Bijeljina), porasta stepena motorizacije, nepostojanja dobro organizovanog sistema javnog gradskog prevoza, nepoštovanja saobraćajnih propisa, nedovoljno korištenih vidova nemotorizovanog prevoza (pješačenja i biciklizma) primjećuje se sve veće nezadovoljstvo građana funkcionisanjem saobraćajnog sistema, značajnog negativnog uticaja na stanje životne sredine nastalog uslijed prekomjernog korištenja individiualnih motornih vozila, što prijeti da bude faktor ograničenja budućeg razvoja Grada Bijeljina. Upravo su to i ključni razlozi koji su opredijelili Grad Bijeljina da preduzme aktivnosti ka unapređenju saobraćajnih sistema, saobraćajne infrastrukture i resursa, te unapređenju koncepta urbane mobilnosti koji je do sada primjenjivan, u skladu sa ciljevima Energetske strategije EU 2030, te ciljevima održivog razvoja proklamovanog od strane UNDP-a.

Izrada ovog Plana je hrabar iskorak Grada Bijeljina od dosadašnjih praksi i koncepata te snažno usaglašavanje sa politikama, strategijama i ciljevima proklamovanih od strane EU, a vezano za održivu urbanu mobilnost. 

Održivo upravljanje mobilnošću je koncept koji se odnosi se na kreiranje dugoročno održivog sistema koji omogućuje visok stepen mobilnost najvećeg mogućeg broja građana određenog područja. Koristi se u cilju rješavanja problema koje današnji saobraćajni sistemi generišu, poput gubitka vremena, ljudskih života, štetnog utjecaja na životnu sredinu, štetnog uticaja na zdravlje ljudi i velikog zauzimanja prostora. 

Održivi plan urbane mobilnosti Grada Bijeljina je strateški plan, osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Gradu Bijeljina i okolini, te generalno da unaprijedi kvalitet života građana.