Документи

ЈП "Еко – деп" Бијељина

ЈП ЕКО – ДЕП БИЈЕЉИНА

slika

 

Улица Милоша Црњанског 38
76300 Бијељина

Телефон: +387 55 224 830
Факс: +387 55 202 085

е-мail: [email protected]
web site: www.ekodep.com

Јавно предузеће регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ доо из Бијељине је основано 2005. године. Циљ оснивања предузећа је изградња модерне санитарне депоније за Регију Бијељина и санација постојећег несанитарног сметлишта у Бријесници.

Статут
0.35 MB
ЈП Регионална депонија "Еко-деп": Извјештај о раду за 2016. годину и План пословања за 2017. гoдину
1.12 MB