Званична интернет презентација
Град Бијељина

Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини

 
Донатор: Европска Унија (имплементатор: ILO)
Имплементатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Вриједност пројекта: 412.791,87 БАМ (без ПДВ-а)
Донација: 352.328,31 БАМ
Град Бијељина: 60.463,56 БАМ
Успостављен одржив систем и механизам комуникације између кључних актера из области образовања и тржишта рада на локалном нивоу.
Ојачани капацитети ССШ „Михало Пупин“ Бијељина за извођење стручне праксе и обуке-набављена ЦНЦ машина. 

Спроведена обука/преквалификација дефицитарних кадрова и осигурано запошљавање код послодаваца из дрвопрерађивачког сектора (50 обучених, 19 запослених).

Обезбијеђена подршка самозапошљавању кроз подстицајна средства и сет предузетничких обука (19 обучених, 12 нових предузетника, 16 запослених). Спроведена медијска кампања у циљу промоције проекта.

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу пословног окружења (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 4 (квалитетно образовање), 8 (достојанствен рад и економски раст), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).