Званична интернет презентација
Град Бијељина

Парк за све


 
У јуну 2019. године формирано је Радно тијело за грађанске иницијативе, које је састављено од представника јавних институција, приватног и цивилног сектора.  Наведено тијело је успостављено са циљем дефинисања 3 иницијативе које доприносе унапређењу квалитета живота грађана. Анкетирање грађана је трајало од 19. јула до 4. августа и анкетирано је 1.225 особа.  Изабрана је иницијатива теретана на отвореном (у градском парку) са пратећим спортско-рекреативним садржајима, укључујући изградњу приступних рампи, како би свим грађанима био омогућен једнак приступ парку.

ЗА ОВУ ИНИЦИЈАТИВУ ЈЕ ГЛАСАЛО 52,3% ГРАЂАНА.
 Одсјек за ЛЕР и ЕИ, у сарадњи са Удружењем грађана „Колоси“ успоставио је пројекат, аплицирао и пројекат је одобрен за реализациу.

Укупна вриједност пројекта износи 60.355,29 КМ
(Донација EU/UNDP: 15.000,00 KM, Град Бијељина: 45.355,29 КМ).

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на изградњи толерантне, инклузивне заједнице са једнаким могућностима за све (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 3 (здравље и благостање), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице), 15 (очување живота на земљи) и 17 (партнерством до циљева).