Званична интернет презентација
Град Бијељина

Обједињени сажеци годишњих извјештаја о раду комуналних предузећа

Обједињени сажеци годишњих извјештаја о раду комуналних предузећа града Бијељина, имају за циљ да у кратким цртама прикажу основне информације о предузећима као и да представе њихов рад у одређеном периоду. Комунална предузећа која су обухваћена сажетком су:
  1. ЈП „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина,
  2. АД „Водовод и канализација“ Бијељина,
  3. ЈП „Еко-деп“ д.о.о. Бијељина,
  4. АД „Комуналац“ Бијељина и
  5. ЈП „Воде“ Бијељина.
Сажеци обухватају период од 2010. године и израђени су на основу Извјештаја о рада наведених предузећа.