Званична интернет презентација
Град Бијељина

Зашто улагати у Бијељину?

Повољна гео-стратешка локација

Град Бијељина се налази на атрактивном геостратешком положају - на тромеђи Србије, Хрватске и Републике Српске, односно БиХ и раскрсници путева између великих урбаних и индустријских центара – Београда, Новог Сада, Инђије, Бањалуке, Шапца, Тузле, Сарајева... На око тридесет километара од Бијељине је прикључење на Паневропски коридор 10, односно, ауто-пут Е-70 Београд-Загреб. Овај путни правац је најкраћа веза Семберије са ова два града и, преко њих, са западном/средњом Европом и југом/истоком Балканског полуострва. На територији Града су два гранична прелаза према Србији преко ријека Саве и Дрине (Рача и Павловића мост) који су нафреквентнији прелази за саобраћај са запада и југа Републике Српске и БиХ према сјеверној Србији и Београду. У Горњем Црњелову је скелски гранични прелаз за малогранични промет са Србијом.

Подручје слободне трговине


Инвеститори у Републици Српској и граду Бијељина, имају приступ тржишту од 600 милиона грађана заснованом на принципу слободне трговине.
 • Земље ЦЕФТА и њихово тржиште од око 30 милиона грађана
 • Споразум о слободној трговини између БиХ и Турске – око 70 милиона грађана
 • Споразум ЕФТА
 • Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ

Конкурента и високо квалификована радна снага

У граду Бијељини живи око 115.000 становника, од чега је на ужем урбаном подручју настањено око 45.000 становника. Захваљујући улагању у образовање, прије свега високо, становништво Семберије се подмлађује, а све је боља и образовна структура становништва, с обзиром да велики број младих високообразованих стручњака након завршетка студија остаје да живи у Бијељини. Такође, сваке године у Бијељину и околна насеља се досели преко хиљаду становника, што додатно обогаћује понуду радне снаге и ствара веће тржиште за пласман роба и услуга. Исте године било је запослено 23.841 становника Града.

Ниски оперативни трошкови и подстицајна политика трошкова


Покретање предузећа (start-up) у Републици Српској, одновно граду Бијељина производи знатно ниже трошкове пословања због стимулативне пореске политике и конкурентних цијена рада.

Просјечна нето плата у граду Бијељина за 2020. годину износила је 885 КМ (452,66 €).

Неопорезиви дио личног дохотка је 1000 КМ (511 €).
 
 • Порез на добит - 10%
 • Порез на доходак - 8%
 • ПДВ - 17%

Укупна стопа доприноса на бруто плату износи 31% од чега:
 • 18,5% за пензијско-инвалидско осигурање
 • 10,2% за здравствено осигурање
 • 1,7% за дјечију заштиту и
 • 0,6% за осигурање од незапослености

Споразуми о избјегавању двоструког опорезивања потписани су са 40 земаља свијета.

Цијена електричне енергије у Републици Српској најнижа је у региону - 0,053 €/kWh.

Администрација повољна за пословање

Влада Републике Српске и Град Бијељина улажу значајне напоре у реформу управе и стварање пословног окружења.

Покретање предузећа у Републици Српској сада траје само три дана и кошта мање од 100 €. У току је поступак успостављања е-регистрације пословних субјеката у Републици Српској.

У циљу побољшања и хармонизације локалних услова за пословање са онима у земљама југоисточне Европе, Град Бијељина посједује сертификат за повољно пословно окружење - BFC SEE.

Предузећа и грађани Републике Српске имају приступ порталу Јединствена контакт тачка за пословање www.pscsrpska.vladars.net. Контакт тачка пружа информације које се односе на методе, административне поступке и формалности за покретање и вођење пословних активности.

Регија будућности за страна улагања

Према рангирању fDl Intelligence / Financial Times, Република Српска је за стратегију страних улагања изабрана као једна од 10 малих регија будућности за 2018/2019.

Стимулативна политика улагања

Закон о страним улагањима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број: 21/18) је један од најлибералнијих и осигурава да страни инвеститори уживају национални третман у Републици Српској. Њихова права су загарантована Уставом. То између осталог подразумијева бесплатан пријенос добити у иностранство, ослобађање од плаћања царине на увоз основних средстава и нове пореске олакшице, подстицаје за ново запошљавање, нове технологије и повећање плата у складу са законом и право на стицање имовине. MIGA и 42 споразума о подстицању и заштити улагања представљају поуздан систем заштите за стране инвеститоре. Такође, Савјет за стране инвеститоре Републике Српске основан је као институционална подршка у циљу подстицања страних инвестиција.