Званична интернет презентација
Град Бијељина

Студија о одрживом кориштењу и заштити природних ресурса

Паметни“енергетски“ региони са високим степеном заштите животне средине, уређеним воденим токовима Дрине и Саве, заштићеним резерватима природе, здравом питком водом, земљиштем и шумама, развијеном пољопривредом и туризмом, са уређеном инфраструктуром, културно студентским центром регије и људским ресурсима као највећим благом Семберије и Мачве.