Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета за привреднике Града Бијељина

Градска управа Града Бијељина, односно Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, у току 2019. године спровео је анкету међу привредницима са подручја Града Бијељина. Анкетним упитником за привреднике прикупљени су одговори на двадесет два питања, међу којима су била питања затвореног типа, са понуђеним одговорима, али и питања отвореног типа. Укупно 152 привредна субјекта учествовала су у попуњавању упитника. Анкета је била подијељена у седам дијелова.