Званична интернет презентација
Град Бијељина

АД Комуналац

Основне информације
 
Адреса: Улица Милоша Црњанског 7, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 210 147 (централа)
Факс: +387 (0)55 206 601
e-mail: [email protected]
web site: www.komunalacbn.com

 
О Комуналацу

Предузеће „Комуналац“, основано је 1992. године одлуком Скупштине општине Бијељина, број: 01-012-4/86 од 15. маја 1992. године, као Јавно предузеће „Комуналац“ са п.о. Бијељина Улица Браће Лукић бб.
 
Упис у судски регистар, под бројем регистарског улошка регистарског суда 1-121, извршен је код Основног суда у Бијељини, Рјешењем број Фи-132/92 од 25.09.1992. године.
 
Промјена облика својине Јавног предузећа „Комуналац“ са п.о. Бијељина Улица Браће Лукић бб у Основно јавно државно предузеће „Комуналац“ са потпуном одговорношћу Бијељина Улица Светог Саве, извршена је у складу са Законом о државним предузећима и уписана у судски регистар код Основног суда у Бијељини.

Након извршене приватизације државног капитала у смислу одредаба Закона о приватизацији државног капитала у предузећима и Закона о јавним предузећима уписује се промјена облика предузећа у акционарско друштво, па предузеће послује под називом: Акционарско друштво „Комуналац“ Бијељина, Улица Милоша Црњанског бр. 7. На основу Обавјештења Републичког завода за статистику број 8193/2005 од 14.09.2005. године.
 
У власништву АД „Комуналца“ су и бројни пословни простори у Улици Милоша Црњанског и у околини зелене пијаце.
 
Друштво је разврстано по принципу претежне дјелатности у подгрупу:
Назив: Прикупљање и обрада осталог отпада Шифра: 38.11
 
Друштво у свом саставу има пословне и друге јединице, те су исте датим обавјештењем разврстане у сљедеће дјелатности:
  • Служба пијаце, Улица Саве Ковачевића бб - шифра дјелатности: 68.20
  • Служба комуналних услуга, улица Мачванска бб - шифра дјелатности: 38.11
  • Служба одржавања градског зеленила, улица Тиршова бб - шифра дјелатности: 81.03

Друштво запошљава између 135 и 150 радника у наведеним службама и администрацији, а број запослених се мијења у зависности од обима послова.

Код Пореске управе, Министарства финансија Републике Српске, Друштво је уписано под јединственим идентификационим бројем (ЈИБ) 4400305650008.

Код Управе за индиректно опорезивање БиХ, Регионални центар Тузла, Друштво послује у систему ПДВ обвезника под идентификационим бројем (ПИБ) 400305650008.