Званична интернет презентација
Град Бијељина

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама Града Бијељина (SECAP)

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (енгл. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP) је кључни документ који показује на који начин ће потписник Споразума градоначелника за климу и енергију да оствари своје обавезе постављене за 2030. годину. Овај акциони план мора садржавати сљедеће кључне елементе:
  1. Процјену  стања  у  погледу  емисија  гасова  стаклене  баште  на  цјелокупној територији локалне заједнице у  одабраној базној  години 3,  које  се  квантификују базним инвентаром емисија  (енгл. Baseline Emission Inventory – BEI);
  2. Процјену садашњих ризика и изложености локалне заједнице климатским промјенама, и њених капацитета за прилагођавање на климатске промјене (енгл. Risk and Vulnerability Assessment – RVA);
  3. Дугорочну  визију  и  циљеве  до  2030.  године  спроведиве  на  локалном  нивоу,  за  ублажавање климатских промјена односно за смањење емисија гасова стаклене баште (енгл. Climate Change Mitigation) и за прилагођавање локалне заједнице на већ постојеће климатске промјене (енгл. Climate Change Adaptation);
  4. Мјере локалне заједнице за ублажавање климатских промјена, којима ће се до 2030. године постићи постављени циљ смањења емисија гасова стаклене баште;
  5. Мјере локалне заједнице у области прилагођавања климатским промјенама, којима ће се до 2030. године постићи постављени циљ јачања капацитета локалне заједнице за прилагођавање њених најугроженијих социо-економских сектора на највеће ризике које климатске промјене доносе; и
  6. Институционалне, организационе, финансијске и контролне механизме за реализацију планираних мјера и праћење постигнутих резултата.
За сваку локалну заједницу приступање овој иницијативи представља прикључење активној заједници градова и општина које су се обавезале на континуирано унапређивање животних услова својих грађана и предан рад на остваривању визије декарбонизације своје територије, прилагођавање климатским промјенама и обезбјеђивање одрживе и сигурне енергије доступне свим својим становницима.

Град Бијељина је Споразуму градоначелника приступио 2011. године. Те године израђен je и Акциони план одрживог развоја Општине Бијељина (SEAP). Крајем 2018. године Градска управа је конкурисала на Јавни позив за припрему акционог плана за енергетски одржив развој и климатске промјене (SECAP) на подручју јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Овај позив расписан је у оквиру пројекта који Развојни програм Уједињених нација (UNDP) спроводи у Босни и Херцеговини 4 под називом Повећање улагања у јавне објекте са ниском стопом емисије угљеника у Босни и Херцеговини, уз финансијску подршку Зеленог климатског фонда (енгл. Green Climate Fund - GCF) 5. Апликација Града Бијељина је одобрена, те је на тај начин осигурана техничка и финансијска подршка за припремне радње и израду овог Акционог плана. Сљједећи важан корак у  потврђивању опредијељености за  принципе и  праксе одрживог енергетског развоја и  прилагођавања климатским промјенама Града Бијељина начињен је 30. октобра 2019. године, када је Скупштина Града усвојила одлуку о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама.