Званична интернет презентација
Град Бијељина

Сагласности комуналних предузећа и прикључак објекта на инфраструктуру

1. А.Д. Водовод и канализација
 
Водоводна сагласност https://www.bnvodovod.com/v2/vodovodna-saglasnost/
Цијена прикључка објекта на водоводну мрежу https://www.bnvodovod.com/v2/prikljucak/

2. З.Е.Д.П. Електро-Бијељина А.Д. Бијељина
Електроенергетска сагласност https://elektrobijeljina.com/index.php/2017-05-25-10-22-16
Цијена прикључка објекта на електро мрежу https://elektrobijeljina.com/index.php/2017-05-25-10-22-15

3. А.Д. Мтел 
Цјеновник услуга https://mtel.ba/Korisnicka-zona/Dokumenta/Cjenovnici