Званична интернет презентација
Град Бијељина

Индустријска зона 2


Основне информације:
 • Сјеверозападно урбано подручје града Бијељина;
 • Површина 41 ha;
 • Greenfield.

Намјена:
 • Трговачко-услужна зона;
 • Индустријско-производна зона. 

Почетна лицитациона цијена грађевинских парцела одређена је према подзонама Плана, и то:
 • Подзона 1: 30,00 KM/m2 - грађевинске парцеле које се наслањају на улицу Стефана Дечанског и излазе на прву паралелну саобраћајницу по регулационом плану;
 • Подзона 2: 15,00 КМ/м2 - грађевинске парцеле које излазе на саобраћајницу од улице Стефана Дечанског до излаза на Обилазницу;
 • Подзона 3: 10,00 КМ/м2 - остале грађевинске парцеле.

Погодности:
 • Плаћање земљишта у индустријским зонама у периоду од 60 мјесеци без камате;
 • 70%-90% смањење накнада и такси за производне објекте;
 • Могућност парцелације у складу са захтјевима инвеститора.