Званична интернет презентација
Град Бијељина

Унапређење услова пословања у регији Града Бијељина

Имплементатор пројекта: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
Период имплементације: од 01.09.2016. до 15.05.2017. године

Вриједност пројекта: 98.630,96 БАМ
Донација: 78.140,96 БАМ
Град Бијељина: 20.490,00 БАМ
 


Резултат 1 

  • Изграђена енергетски ефикасна електроенергетска инфраструктура у Индустриској зони 2.


Резултат 2 

  • Ојачана конкурентност предузећа кроз регионално повезивање у међуопштински форум за привлачење инвеститора и стицање потребних вјештина за искориштавање доступних програма и фондова.


Резултат 3 

  • Привредни потенцијали и регионална сарадња промовисани кроз медијску кампању. 


Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу пословног окружења (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).