Званична интернет презентација
Град Бијељина

Пројекат "Coton" - Програм "Прилика плус"

Донатор: Швајцарска развојна агенција
Имплементатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Вриједност Пројекта: 367.962,25 БАМ
Донација: 309.002,25 БАМ
Град Бијељина: 58.960,00 БАМ

Вриjедност Пројекта- фризери: 31.380,00 БАМ
Донација: 29.130,00 БАМ
Град Бијељина: 2.250,00 БАМ
 
Реализована je једна радионица за менторе из предузећа који ће пратити ученике на практичној настави у предузећу.
Формирани су тимови и одржано 9 радионица за дефинисање исхода учења у складу са потребама привреде и допуну НПП за практичну наставу за менторе из предузећа и професоре практичне наставе.
Пројектне активности су базиране на стратешком опредељењу Града да ради на унапређењу пословног окружења (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 4 (квалитетно образовање), 8 (достојанствен рад и економски раст), 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).

Припремљена 4 пројектна приједлога за унапређење практичне наставе у 4 ССШ на подручју Града Бијељина и савремено је опремљено 5 кабинета за практичну наставу дефицитарних занимања у три ССШ.

Заједничким ангажманом партнера на пројекту уведена 2 нова, дефицитарна занимања “обрађивач дрвета – столар” у Техничку школу “М. Пупин” и “фризер” у “Пољопривредну и Медицинску школу” – у складу са потребама привреде.
 

У циљу промоције и подизања свијести о значају стручног образовања организовани су округли столови са привредницима и представницима школа, као и састанци са родитељима ученика 9. разреда основних школа на подручју Бијељине.