Званична интернет презентација
Град Бијељина

Туристичка oрганизација Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Кнеза Милоша 30, 76 300 Бијељина
 Teлефон: +387 (0)55 224 510
Факс: +387 (0)55 224 511
 e-mail: [email protected]
web site: http://www.bijeljinaturizam.com/​


О Туристичкој организацији Града Бијељина

Туристичка организација Града Бијељина основана је Одлуком Скупштине општине Бијељина, 02.10.2003. године, ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији општине Бијељина.
 
Дјелатности, задаци и услуге Туристичке организације су:

 • промоција туризма јединице локалне самоуправе;
 • унапређивања и промоције изворних вриједности јединице локалне самоуправе у којем је основана Туристичка организација, као што су традиција, обичаји и етнолошко благо;
 • стварања претпоставки за валоризацију туристичких ресурса града или општине;
 • сарадња и координација са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или остале дјелатности које су директно или индиректно повезане са туристичком дјелатношћу, ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења политике развоја туризма и његове промоције у оквиру стратегије развоја града;
 • промоција и организовање културних, умјетничких, спортских и других скупова и манифестација који доприносе развоју туристичке понуде мјеста, града или општине;
 • подстицања развоја подручја града или општине која нису укључена или су недовољно укључена у туристичку понуду града, односно општине;
 • подстицања и организација активности усмјерених на заштити и одржању културно-историјских споменика и других материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку понуду;
 • организовања акција у циљу очувања туриситчког простора, унапређивања туристичког округа и заштите животне средине на подручју града;
 • израде програма и планова промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма и програмских активности ТОРС-а,реализовања програма боравка студијских група, пружање осталих сервисних информација и услуга туристима;
 • сарадње са удружењима, невладиним организацијама из области туризма;
 • сарадње са другим туристичким организацијама у Републици;
 • обраде података о броју и структури туриста на подручју града, и на подручју Туристичке организације у цијелости, те прикупљање и обрада свих других показатеља битних за праћење извршења постављених циљева и задатака, и то најмање једном у шест мјесеци на годишњем нивоу;
 • спровођења анкета и других истраживања у циљу утврђивања оцјене квалитета туристичке понуде на територији града или општине;
 • израде извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и финансијског плана Туристичке организације града;
 • израде извјештаја и информација за потребе ТОРС-а;
 • учествовања у дефинисању циљева и политике развоја на нивоу јединице локалне самоуправе;
 • прикупљања података за потребе информисања туриста;
 • посредовања у пружању услуга физичких лица у сеоском домаћинству, као и у пружању услуга физичких лица у изнајмљивању апартмана, соба и кућа;
 • обезбјеђивања и израде информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вриједности јединице локалне самоуправе као штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, промоција путем веб-портала, сувенири презентације и
 • сарадње са надлежним органом града или општине при одређивању радног времена угоститељских објеката на територији јединице локалне самоуправе и друге послове од интереса за промоцију туризма на подручју града или општине у складу са посебним прописима.