Званична интернет презентација
Град Бијељина

Играјмо се заједно

Вриједност пројекта: 71.876,20 КМ
Град Бијељина: 17.476,28 КМ
Влада Швајцарске: 14.400,00 КМ
Бугарска амбасада: 39.999,90 КМ      
 
Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је захваљујући значајној финансијској подршци Владе Бугарске, Владе Швајцарске, као и донацији приватних компанија “Steco Centar“ и „Мега Дрво“ из Бијељине и НВО „Rotaract club“ из Бијељине, успио да по највишим европским стандардима изгради савремено, инклузивно игралиште доступно за СВУ дјецу.
Посебна вриједност наведеног пројекта је његова реализација кроз партнерски однос јавног, приватног и цивилног сектора, који заједничким дјеловањем доприносе одрживом развоју нашег Града.

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу квалитета пружања јавних услуга (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).