Званична интернет презентација
Град Бијељина

Аграрни фонд Града Бијељина

Основне информације
 
Адреса: Улица Милоша Обилића 51а, 76 300 Бијељина
 Teлефон: + 387 (0)55 206 908, +387 (0)55 206 984
Факс: +387 (0)55 206 826
e-mail: [email protected]
[email protected]
web site: 
 
О Аграрном фонду
 
„Аграрни фонд Града Бијељина“ основан је 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју града Бијељина.

 Аграрни фонд финансира се из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.

Циљеви Аграрног фонда су:
 • Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин;
 • Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура;
 • Интензиван развој сточарства, као базне гране пољопривреде, која се наслања на ратарство;
 • Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу;
 • Остварење већих финансијских ефеката у аграру;
 • Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима;
 • Предлагање подстицајних мјера на нивоу града Бијељина.

Развој пољопривреде:
 • Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње;
 • Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике;
 • Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења сорти и хибрида;
 • Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада;
 • Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.

Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:
 • Подршка развоју прерађивачких капацитета;
 • Подршка интересном удруживању пољопривредника;
 • Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.

Рурални развој на територији Града Бијељина:
 • Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде.