Званична интернет презентација
Град Бијељина

Индустријске зоне

Положај Индустријских зона 1, 2, 3 и 4
 
Карактеристике могућности грађења објекта:
  • Могућност међусобних укрупњавања и уситњавања дефинисаних грађевинских парцела;
  • Проценат заузетости грађевинске парцеле будућим објектом износи максимално 50%;
  • Удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 6м.

Услови и начин куповине грађевинских парцела:
  • Исказивање заинтересованости Инвеститора за куповину грађевинске парцеле у погледу површине и облика парцеле;
  • ​Ако је грађевинска парцела у дијелу катастарске исту треба цијепати у складу са планом;
  • Доношење скупштинске Одлуке о условима и начину продаје грађевинске парцеле;
  • Спровођење лицитационог поступка.

За информације о Индустријским зонама можете се обратити:
  • Одјељење за привреду
            Адреса: Улица Патријарха Павла 1, 76 300 Бијељина
            Телефон: +387 (0)55 233 114
            Факс: +387 (0)55 233 432
            Адреса електронске поште: [email protected]
  • Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
            Адреса: Улица Карађорђева 4, 76 300 Бијељина
            Телефон: +387 (0)55 233 132
            Адреса електронске поште: [email protected]
  • ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина
            Адреса: Улица Карађорђева 33, 76 300 Бијељина
            Телефон: +387 (0)55 208 085
            Адреса електронске поште: [email protected]