Званична интернет презентација
Град Бијељина

План одрживе урбане мобилности Града Бијељина (SUMP)

Град Бијељина јесте један од значајнијих градова у Босни и Херцеговини а са својих 108.000 становника је други град по величини у Републици Српској, домах након Бањалуке. Бијељина је административни, привредни, културни и академски центар. Претходне двије деценије Град Бијељину карактеришу значајне миграције становништва, повећање броја становника, те изградња стамбених зона али и комерцијалних садржаја у самом централном урбаном дијелу града али и приградских насеља. У протеклом периоду значајна средства су улагана у изградњу потребне комуналне и друштвене инфраструктуре, те обнову и модернизацију инфраструктурних система, укључујући и саобраћајну инфраструктуру, како би се уз повећани степен моторизације, повећани број становника, те уочену повећану потребу за мобилношћу, обезбиједило неометано функционисање града Бијељине. Карактеристично за Бијељину је то што она никада није имала добро развијен систем јавног градског превоза, иако се у посљедње двије деценије увелико разматра опција успостављања савременог јавног градског превоза у урбаном и приградском подручју. Због изражене потребе за мобилношћу све већег броја становника Града Бијељине али и сусједних општина (дневне миграције становништва ка центру Града Бијељина), пораста степена моторизације, непостојања добро организованог система јавног градског превоза, непоштовања саобраћајних прописа, недовољно кориштених видова немоторизованог превоза (пјешачења и бициклизма) примјећује се све веће незадовољство грађана функционисањем саобраћајног система, значајног негативног утицаја на стање животне средине насталог услијед прекомјерног кориштења индивидиуалних моторних возила, што пријети да буде фактор ограничења будућег развоја Града Бијељина. Управо су то и кључни разлози који су опредијелили Град Бијељина да предузме активности ка унапређењу саобраћајних система, саобраћајне инфраструктуре и ресурса, те унапређењу концепта урбане мобилности који је до сада примјењиван, у складу са циљевима Енергетске стратегије ЕУ 2030, те циљевима одрживог развоја прокламованог од стране УНДП-а.

Израда овог Плана је храбар искорак Града Бијељина од досадашњих пракси и концепата те снажно усаглашавање са политикама, стратегијама и циљевима прокламованих од стране ЕУ, а везано за одрживу урбану мобилност. 

Одрживо управљање мобилношћу је концепт који се односи се на креирање дугорочно одрживог система који омогућује висок степен мобилност највећег могућег броја грађана одређеног подручја. Користи се у циљу рјешавања проблема које данашњи саобраћајни системи генеришу, попут губитка времена, људских живота, штетног утјецаја на животну средину, штетног утицаја на здравље људи и великог заузимања простора. 

Одрживи план урбане мобилности Града Бијељина је стратешки план, осмишљен да задовољи потребе мобилности људи и привредних субјеката у Граду Бијељина и околини, те генерално да унаприједи квалитет живота грађана.