Званична интернет презентација
Град Бијељина

Цјеновник услуга јавних предузећа

УСЛОВИ И ЦИЈЕНЕ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ
 

1. А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
Адреса:  Улица Хајдук Станка 20, 76 300 Бијељина
Teлефон: +387 (0)55 226 460 (централа
Факс: +387 (0)55 210 751
            web site: http://www.bnvodovod.com
   
2. А.Д. "Комуналац" Бијељина
Адреса: Улица Милоша Црњанског 7, 76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 210 147 (централа)
Факс: +387 (0)55 206 601
web site: https://www.komunalacbn.com/
   
3. Ј.П. "Градска топлана" Бијељина
Адреса: Улица Милоша Црњанског бб, 76 300 Бијељина
Teлефон: +387 (0)55 211 640
Факс: +387 (0)55 211 641
web site:
 
4. Ј.П. "Еко-Деп" Бијељина
Адреса: Улица Милоша Црњанског 38, 76 300 Бијељина
Teлефон: +387 (0)55 224 830
Факс: +387 (0)55 202 085
web site:  www.ekodep.com
 
5. З.Е.Д.П. „Електро-Бијељина“ А.Д. Бијељина
Адреса: Улица мајевичка 97, 76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 226 700
Факс: +387 (0)55 210 304
web site: https://elektrobijeljina.com/
   
6. А.Д. МТЕЛ Бања Лука
Адреса: Улица кнегиње Милице 6, Бијељина
Телефон: 055/221-400
Факс:
web site: www.mtel.ba
   
7. Ј.П. "Хрватске телекомуникације" Д.Д. Мостар
Адреса: Кнеза Бранимира бб, 88 000 Мостар
Телефон: +387 (0)36 395 000
Факс:
web site: https://www.hteronet.ba/privatni-korisnici
   
8. Ј.П. "БХ Телеком" Д.Д. Сарајево
Адреса: Франца Лехара 7, 71 000 Сарајево
Телефон: +387 (0)35 260 330
Факс:
web site: https://www.bhtelecom.ba/