Званична интернет презентација
Град Бијељина

План капиталних инвестиција

Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ садашњим изворима финансирања (ЕУ – претприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим донаторским средствима).
План капиталних инвестиција је план који покрива капиталне пројекте за период од три године, и представља ажурирану верзију постојећег Плана капиталних инвестиција. 
 
Планом су обухваћени пројекти од општег значаја. Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исјечак из вишегодишњег капиталног програма који се односи на конкретну годину.
 
Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија развоја Града, прије свега Стратегије развоја Града Бијељина до 2023. године. Вишегодишњи план капиталних инвестиција треба да садржи све јавне инвестиције које су планиране на територији Града Бијељина или су у његовој надлежности. Како би овај пројекат био реализован, Одлуком Скупштине Града образована је Радна група за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина.