Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

COSME - Програм конкурентности за мала и средња предузећа

slika

Од 3. јуна ове године, након потписивања Споразума између ЕУ и БиХ у Бриселу, мала и средња предузећа и предузетници из Босне и Херцеговине ће моћи учествовати у COSME Програму конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа.
Учешће у овом програму је велика шанса малим и средњим предузећима у БиХ за приступ фондовима и пројектима ЕУ, а главни корисници овог програма ће бити предузетници као и грађани који желе основати властити бизнис (самозапослени), млади и жене предузетнице који су суочени са потешкоћама у поступку реализовања пословних идеја.

COSME је програм Европске уније са општим циљем унапређења конкурентности и одрживости малих и средњих предузећа те предвиђеним трајањем од 2014. до 2020. године и буџетом од 2,3 милијарде евра.

Заједно са програмом HORIZON 2020, COSME представља наставак активности које су се у периоду 2007-2013. успјешно спроводиле кроз Програм за предузетништво и иновације. COSME ће подржати МСП у слједећим областима:

- Побољшање приступа финансијским средствима - кроз 2 инструмента: Инструмент за кредитне гаранције и Инструмент власничког капитала за раст и развој.
- Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније и глобално - кроз Европску мрежу предузетништва помаже у проналажењу пословних партнера, те пружа подршку развоју предузећа уз помоћ алата развијених од стране Европске комисије.

- Стварање бољих оквирних услова за конкурентност - подржава дјеловања у циљу побољшавања оквирних услова у којима послују предузећа и подстиче развој кластера свјетске класе у ЕУ. Циљеви програма укључују бржу дигитализацију пословне заједнице и промоцију е-вјештина и е-лидерства.

- Подстицање предузетништва кроз низ активности којима се подржава спровођење Акционог плана за предузетништво 2020 (размјене, истраживања, пилот-пројекте и сл.).

Све детаљне информације je на сљедећем линку:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

slika

На основу Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, који је објављен 21.08.2017. године, Комисија за евалуацију приспјелих пријава, објављује списак полазника обуке:

Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

I – Група (број полазника 27) Оператер на ЦНЦ машини за обраду дрвета

Теоријски дио обуке одржаће се почев од 06.11.2017. године у просторијама Техничке школе „Михајло Пупин“ на адреси Атинска 13, са почетком од 19:15 часова - ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО СВИХ ПОЛАЗНИКА.

II – Група (број полазника 27) Оператер на ЦНЦ машини за обраду дрвета

Теоријски дио обуке одржаће се почев од 11.12.2017. године у просторијама Техничке школе „Михајло Пупин“ на адреси Атинска 13, са почетком од 19:15 часова - ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО СВИХ ПОЛАЗНИКА.

 

Списак пријављених учесника подијељених у групе су на сљедећем линку.
Распоред теоријске и практичне обуке по групама су на сљедећем линку.


 

Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање

slika

На основу члана 2. Правилника о условима и начину коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" брoj: 101/17), а у вези са Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" број: 87/17 ), расписује се
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ


Предмет јавног позива
Члан 1.

У складу са чланом 2. Правилника о условима и начину кориштења средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" број:101/17 ), у даљем тексту:
Правилник и Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за набавку опреме за наводњавање ("Службени гласник Републике Српске" број: 87/17 ), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања ( у даљем тексту:Агенција), расписује јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање (у даљем тексту: јавни позив).
Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања и обавезно садржи: предмет набавке, лица која могу бити учесници јавног позива, услове које корисник средстава мора испунити, висину средстава која се додјељују, потребну документацију, рок за достављање пријава, поступак за додјелу средстава и обавезе корисника након добијања средстава.

Предмет набавке за коју се могу одобрити средства

Члан 2.

Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање ( трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели).

Висина средстава за набавку опреме

Члан 3.

(1) Средства за набавку опреме за наводњавање реализују се у складу са Одлуком Владе Републике Српске из члана 1. овог јавног позива и дефинисана су у укупном износу од 5.000.000 КМ.
(2) Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити једном кориснику средстава у износу од 40% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару регистроване обрадиве површине за коју је пријављен начин коришћења.
(3) Услов из става 2. овог члана који се односи на хектар обрадиве површине не примјењује се на удружења корисника вода за наводњавање.
(4) Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ.

Комплетан текст Јавног позива је на линку.
Правилник о условима и начину коришћења средстава за набавку опреме за наводњавање је на линку.
Обрасци захтјева за додјелу средстава за набавку опреме за наводњавање је на линку.


 

Списак полазника обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Кабинет Градоначелника
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -
Број: 02/14-057-1-4/18
Датум: 05.01.2018. године

На основу Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму предузетничке обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, који је објављен 27.11.2017. године, Комисија за евалуацију приспјелих пријава, објављује списак полазника обуке:

1.    Слађана Пекић,
2.    Александар Ивић,
3.    Владана Милановић,
4.    Дајана Мијатовић,
5.    Дијана Митровић,
6.    Зоран Копривица,
7.    Зорица Симић,
8.    Јованка Маринковић,
9.    Љубинка Тодоровић-Милановић,
10.    Матеја Маљукан,
11.    Милица Крљић,
12.    Нада Мијатовић,
13.    Сања Михајловић,
14.    Синиша Гајић,
15.    Славенко Дакић,
16.    Славица Милаковић,
17.    Слађана Богдановић,
18.    Стефан Миличевић,
19.    Сузана Вулета,
20.    Цвија Крајишник.

Предузетничка обука ће се одржавати на Факултету пословне економије Бијељина у фебруару 2018. године, док ће о тачном датуму и времену почетка обуке полазници бити накнадно обавјештени.

Координатор Пројекта
Анкица Тодоровић


Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја

slika

Град Бијељина – Одсјек за локални економски развој и европске интеграције и Пројекат запошљавања младих (YEP), који се реализује уз подршку Владе Швајцарске, позивају заинтересоване особе настањене на подручју Бијељине да се пријаве за учешће у програму подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја.     
Кроз Инкубатор, YEP и Град Бијељина ће учесницима осигурати подршку у јачању личних предузетничких капацитета, развоју модела и пословног плана за свој подухват, техничкој имплементацији производа и/или услуга те менторство у регистрацији и развоју бизниса.
На крају процеса инкубације, полазници ће своје бизнисе представити стручној комисији. Пословним подухватима који добију позитивну оцјену биће понуђен пакет подршке који укључује инвестициона средства за покретање бизниса те менторску подршку у областима за које се укаже потреба.
Попуњен формулар за учешће у YEP инкубатору пословних идеја је могуће предати до 17.02.2018. године у просторијама Градске управе Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ – „Програм подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја“, доставити: Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције, канцеларија број 15. или путем e-mail адресе  [email protected] 
Дeтaљниje инфoрмaциje o нaчину и услoвимa приjaвe дoступнe су у тексту Јавног позива (линк)
Приjaвe je мoгућe пoдниjeти у пeриoду 17.01 – 17.02.2018. гoдинe, испуњaвaњeм oдгoвaрajућeг пријавног формулара (на сљедећем линку).
За сва питања контактирајте Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, на број 055/233-169 и 233-132 или на већ поменуту e-mail aдрeсу.


 

Позив за подношење пријава у оквиру активности "Људи-људима"

slika

Стална радна група за регионални рурални развој (SWG) у југоисточној Европи у оквиру SWG EC пројекта „Регионална сарадња и умрежавање у области пољопривреде, руралног и економског развоја прекограничних подручја" финансиран од стране Европске Уније објављује позив за подршку манифестацијама/активностима "људи-људима".
Активност „људи – људима“ представља алат за умрежавање, јачање сарадње, промоцију прекограничних региона и њихове културне, традиционалне и природне баштине и подржава економске активности на пољу развоја производа и услуга, као и стварању прекограничних ланаца вредности.
У склопу SWG EC пројекта „Регионална сарадња и умрежавање у области пољопривреде, руралног и економског развоја прекограничних подручја" активности могу бити реализовани у циљаним прекограничним регионима „Дрина-Тара“, „Дрина-Сава“, „Преспа“ и „Шара“ у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Србији, Македонији и Албанији. Нажалост, због процедура ЕУ, SWG није у могућности да подржи активности организоване у земљама чланицама ЕУ (Хрватска) док су трошкови учесника (превоз, смештај, ангажовање експерата) из ове земље у склопу активности „људи-људима“ прихватљиви. Манифестацију је потребно реализовати најкасније до 01. новембра 2018. године.
Овим путем SWG позива све заинтересоване представнике из јавног, приватног и цивилног сектора да номинују једну манифестацију која доприноси горе наведеним циљевима за подршку од стране SWG-а. Потребно је да попуните Пријавни образац и буџет, те исте доставите најкасније до 16.02.2018 (до краја радног времена) путем електронске поште на: [email protected]
Пријаве се могу поднети на локалним језицима, након чега ће SWG Секретаријат у сарадњи са комисијом састављеном од представника Министарстава пољопривреде Западног Балкана донети одлуку о избору манифестације. По одобрењу, пријаве са буџетом се подносе на енглеском језику. Напомињемо да је званична верзија документације на енглеском језику и у случају контрадикторности и неслагања валидна је оригинална верзија на енглеском језику.
Линк за преузимање документације:
http://drina-sava.seerural.org/past-events/open-call-for-support-to-p2p-events-in-drina-sava/


 

Јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина

slika

На основу члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), на основу члана 6. и члана 8. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14), Одлуке о измјенама и допунама  Одлуке о поступку за додјелу средствава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2018. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број 27/17) Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, број 1/14, 2/15, 1/16 и 4/17)  и Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2018. годину са економског кода 415 200 и буџетских ставки:
- „Средства за спорт по Правилнику о расподјели“ у износу од 620.000,00 КМ и
- „Финансирање пројеката Удружења грађана“ у износу од 100.000,00 КМ

II

Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју БиХ, односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина, и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.


III

Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти:
- помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
- помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова),  породица погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
- афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
- афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
- помажу развој спорта и физичке културе,
- афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним приходима,
- афирмишу  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво еколошке културе,
- афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја,
- афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
- помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
- укључују и ангажују већи број волонтера.

Комплетан текст Огласа је на сљедећем линку.
Образац за кандидовање пројеката је на сљедећем линку.
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО je на сљедећем линку.