Документи

Новости

Јавни позив за достављање приједлога пројеката за партнерства у области извозно-оријентисаних сектора

05.07.2019
slika

У оквиру пројекта EУ4Бизнис (EU4Business) (Подршка из програма ИПА 2016 у сектору конкурентности и иновација - Акција „Стратегије локалног развоја у Босни и Херцеговини“, Програм за локалну самоуправу и економски развој у БиХ), Њемачко друштво за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit /GIZ/ GmbH) објављује:

Јавни позив за достављање приједлога пројеката за партнерства у области извозно-оријентисаних сектора.

Сврха овог позива је да побољшање конкурентности извозно-оријентисаних сектора у БиХ. Стога је 3 милиона евра бесповратних средстава доступно за извозна партнерства у оквиру ЕУ4Бизнис пројекта.

Овим средства ће бити подржани пројекти којима се подстичу:
- Иновације: способност додавања вриједности производима/услугама путем нових приступа
- Сарадња: заједнички напори секторских актера унутар пословних мрежа, кластера, и сл.
- Дигитализација: коришћење информацијских и комуникацијских технологија
- Пословно окружење: доступност услуга за развој пословања које се баве претходно наведеним темама (иновације, сарадња, дигитализација)

Крајњи корисници биће микро, мала и средња подузећа (ММСП) и предузетници. Резултати спроведених пројеката ће се мјерити повећањем броја нових радних мјеста, с посебним нагласком на жене и младе, повећањем извоза код подржаних ММСП-а, новим услугама пословног развоја, односно, њиховом употребом од стране крајњих корисника, као и уклоњеним препрекама за иновације и раст.

Пројектне идеје морају се односити на један од следећих економских сектора:
- Металопрерађивачка и машинска индустрија
- Дрвопрерада
- Информационе и комуникационе технологије (ИКТ)

ММСП регистровани у секторима пластике и електроиндустрије су прихватљиви у оквиру овог позива, уколико имплементирају пројекте у металопрерађивачкој и машинској индустрији.
ИКТ је прихватљив као међусекторски елемент у оквиру овог позива (у комбинацији са једним од циљаних производних сектора).

Прихватљиво подручје је цјелокупна територија Босне и Херцеговине.

Информативне сесије ће бити одржане у складу са следећим планом:
- Зеница, Хотел Зеница, 09.07.2019. године, у 11.00
- Добој, Хотел Парк, 11.07.2019. године, у 11.00
- Брчко дистрикл БиХ, Хотел Јелена, 12.07.2019. године, у 11.00
- Приједор, Хотел Приједор, 16.07.2019. године, у 11.00
- Широки Бријег, Хотел Парк, 19.07.2019. године, у 11.00

Све заинтересоване стране су позване да присуствују информативним сесијама.

Све квалификоване стране су позване да поднесу своје пријаве најкасније до петка, 30.08.2019. године до 16.00 часова. Приједлози пројеката у вези са овим позивом ће се доставити у складу са Смјерницама за апликанте које се могу преузети са интернет-странице: www.eu4business.ba.

ЕУ4Бизнис јача капацитет БиХ за економски раст и запошљавање развојем конкурентности и иновација у одабраним секторима. За ову сврху намијењено је укупно 10 милиона евра бесповратних средстава.

Пројекат је вриједан 16,1 милиона евра, а заједнички га финансирају Европска Унија (15 милиона евра) и Савезна Република Њемачка (1,1 милион евра). Пројекат заједно спроводе ГИЗ, ИЛО и УНДП, од априла 2018. године до марта 2022. године.

За више информација о ЕУ4Бизнис пројекту и Јавном позиву за партнерства у области извозно-оријентисаних сектора посјетите интернет-страницу www.eu4business.ba.

(Град Бијељина само преноси информацију о Јавном позиву и није одговоран за евентуалне измјене или нетачности у Јавном позиву)