Званична интернет презентација
Град Бијељина

Политика приватности и услови коришћења

Градска управа Града Бијељина се обавезује да ће званична интернет-презентација Града Бијељина поштовати приватност грађана.

Градска управа Града Бијељина преко интернет-презентације www.sobijeljina.org, односно, www.gradbijeljina.org, не прикупља аутоматски било какве специфичне личне податке о посјетиоцима интернет-странице, као што је име, број телефона или електронска адреса. Овакве информације се прикупљају искључиво уколико их добровољно дају посјетиоци странице, шаљући електронску пошту или путем сличне комуникације. Овакве информације ни под којим условима неће бити прослијеђене трећим лицима, сем у случају законске обавезе.

Сви лични подаци креирани, држани или прикупљени од стране Градске управе Града Бијељина путем ове странице биће чувани искључиво за потребе комуникације између Градске управе и грађана који су уступили те податке.

Градска управа Града Бијељина употребљава програме који прате мрежни саобраћај ради идентификације покушаја неауторизованих приступа ради додавања или промјене информација, или узроковања штете било којим другим путем. Неовлашћени покушаји измјене садржаја ове интернет-презентације забрањени су и могу да постану предмет кривичног гоњења, а докази о томе могу бити прослијеђени надлежним органима.

Сем тога, у статистичке сврхе, Градска управа Града Бијељина прима и биљежи интернет протокол (IP) адресе компјутера с којег је извршен приступ на страницу www.sobijeljina.org, oдносно, www.gradbijeljina.org, датум и вријеме посјете, земљу из које је извршен приступ, као и странице које су посјећене, не улазећи при том у приватност корисника која је у потпуности заштићена. Такође, неће бити покушавано повезивање ових адреса са идентитетом посјетиоца, све док посјетилац не покуша наношење штете према  интернет-презентацији www.sobijeljina.org, односно, www.gradbijeljina.org.

Градска управа Града Бијељина не практикује коришћење „колачића“ ради праћења начина на који посјетиоци користе ову страницу или за идентификацију интернет-страница који су претходно коришћени. Уколико се ипак у појединим апликацијама и користе, посјетиоци на својим интернет-претраживачима могу да укључе опцију детекције записивања „колачића“ и да их одбаце („колачић“ је податак који може бити стављен на тврди диск рачунара од стране интернет-странице, без знања корисника, с циљем праћења коришћења дотичне интернет-странице).

Подаци приказани на овој интернет-страници служе искључиво у сврху обавјештавања и, сем докумената поред којих стоји име аутора, могу се слободно преузимати, уз обавезно навођење извора и са линком ка интернет-страници www.sobijeljina.org, односно, www.gradbijeljina.org.

Градска управа Града Бијељина настоји да сви објављени подаци буду тачни, али с обзиром на брзину промјена у данашњем друштву и краткоћу рокова за постављање информација, могуће су грешке. Зато, Градска управа одбацује одговорност за губитак или штету проузроковану грешком на званичној интернет-страници Града, јер су сви подаци објављени на овој страници (сем образаца и званичних докумената - одлука Градоначелника, скупштинског материјала и одлука, конкурса, саопштења и слично) искључиво информативног значаја, а за друге сврхе препоручујемо додатну провјеру код надлежних органа.

Садржаји постављени на ову интернет-страницу могу да садрже хипертекстуалне везе или да упућују на податке који се налазе на другим серверима, које креирају или одржавају друге јавне или приватне организације. Градска управа Града Бијељина не може гарантовати тачност, релевантност, временско одређење или потпуност било којег податка повезаног на овај начин са званичном интернет-страницом Града Бијељина.  

Укључивањем линкова или упућивањем на странице које не припадају Граду Бијељина, Градска управа Града Бијељина нема намјеру да укаже на важност тих страница или података на њима и нема намјеру да изриче подршку, препоруке или да се повољно изражава о ставовима или комерцијалним производима или услугама које се нуде на тим спољним страницама или организацијама које спонзоришу те странице, као ни о заштићеним именима, знаковима, производњи и слично.

Упућивање на комерцијални производ, услугу или кориштење било којег имена предузећа служи искључиво на корист посјетиоцима интернет-странице www.sobijeljina.org, односно, www.gradbijeljina.org у циљу квалитетнијег и потпунијег обавјештавања.

Подразумијева се да кориштењем ове интернет-странице, корисници пристају на горе наведене услове коришћења.