Званична интернет презентација
Град Бијељина

Покренимо се!

 
Импелментатор: Одсек за ЛЕР и ЕИ у сарадњи са Одељењем за СКП и ЗЖС

Вриједност пројекта: 20.463,14 € (односно 40.022,51 КМ)
Донација: 5.625,00 € (односно 11.001,54 КМ)
Град Бијељина: 14.838,14 € (односно 29.020,97 КМ)

Циљ пројекта:
 
Улагањем у модерну инфраструктуру допринијети повећању безбедности учесника у саобраћају кроз подстицање активних начина кретања, односно ходање и бициклизам.

Реализоване активности: 
 
  • изграђена пјешачко-бициклистичка стаза у улици Незнаних јунака у Бијељини,
  • постављена постоља за бицикле испред јавних институција,
  • промотивна кампања.
 

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине (стратешки циљ 3), у складу са циљевима одрживог развоја: 3 (здравље и благостање), 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице), 15 (очување живота на земљи) и 17 (партнерством до циљева).