Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета становника Града Бијељина "Нека буде ЕКОлогично"

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане  ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује  низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи  привредни, друштвени и еколошки  развој. Након реализације пројекта,  врши се анкетирање грађана  како би  се истражило задовољство грађана, али и унаприједио квалитет живота. 
 
Вријеме спровођења истраживања: од 07.07.2019. до 07.08.2020. године;
Метод: Електронско (путем линка на друштвеним мрежама  – Одсјек за ЛЕР и ЕИ); 
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета – осам питања;  
Циљ истраживања: Учешће грађана у процесу доношења одлука у Граду Бијељина и оцијена реализованих пројеката;  
Узорак: 711 становника Бијељине.