Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПКИ 2017-2019

Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града Бијељина за период 2017-2019. износи 57.

Укупна вриједност пројеката: 85.517.824,67 КМ, од тога
  • Средства Буџета Града Бијељина: 17.113.660,00 КМ
  • Екстерна средства: 68.404.164,67 КМ.
 
Према ПКИ 2017–2019. у 2017. години планирана је реализација или почетак реализације укупно 44 пројеката, укупне вриједности 51.286.050,00 КМ, од тога:
  • Средства буџета Града Бијељина: 5.974.660,00  КМ,
  • Екстерна средства: 45.311.390,00 КМ.
 
У 2017. години се приступило реализацији или почетку реализације укупно 29 пројеката, у које је уложено укупно 17.590.849,67 КМ, од тога:
  • Средства буџета Града Бијељина: 5.678.721.01 КМ,
  • Екстерна средства: 11.905.128,66 КМ.