Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина

У октобру и новембру 2014. године, спроведена је анкета међу фирмама са подручја Града Бијељина у  циљу прикупљања информација о мишљењу привредног сектора о пословној клими на подручју града. Ова анкета је дио настојања стратешког планирања на нивоу локалне заједнице, који се односе на будућност града. Сврха ове анкете била је да се обезбједе корисне и поуздане информације за Градску управу, које се односе на ставове оних  који  инвестирају, отварају радна мјеста и запошљавају на подручју Града Бијељина.

У анкети су постављана питања која су имала за циљ да установе каква је генерално пословна клима у граду, као и да установе задовољство привредника квалитетом локалне самоуправе, агенције  за  мала  и  средња  предузећа,  квалитетом  удружења  која  окупљају предузетнике/предузећа (Регионална привредна комора Бијељине и Удружење предузетника Бијељине  „Предузетник“.  Ставке  у  упитнику  обухватале су  историјат  и  структуру  фирми, природу њиховог посла, просјечан годишњи приход, питања радне снаге и запослених, услуге градске управе и односе са њом, као и свеукупне утиске о граду као мјесту пословања.

Сврха анкете је да се добију информације које ће помоћи Граду Бијељина да на квалитетнији и систематематичнији начин управља развојем приватног сектора и економским развојем заједнице, те да провери задовољство приватног сектора услугама градске администрације и Агенције за мала и средња предузећа, као и комуналним услугама, у циљу унапређења јавно-приватног дијалога у граду Бијељина и дефинисања будућих тема за заједничко разматрање и рјешавање, путем јавно-приватног дијалога.