Званична интернет презентација
Град Бијељина

Партнерска група за заштиту животне средине

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Партнерска група за заштиту животне средине Града Бијељина
Адреса: Карађорђева улица 4, 76 300  Бијељина

"Партнерство за развој града Бијељина" је савјетодавно тијело Града, које именује Градоначелник, и представља кључни механизам учешћа заједнице у управљању локалним развојем, односно инструмент комуникације  грађана са Градском управом.

Секторска партнерска група за заштиту животне средине, у чијем саставу су именовани представници институција релевантних за заштиту животне средине, представници Координационог тијела, представници удружења грађана активних у овој области, медија и Одсјека за локални економски развој и европске интеграције,  треба да се фокусира на:
 • Праћење свих питања од интереса за заштиту животне средине, те предлагање активности локалној управи и унапређење процедура;
 • Праћење и процјену извршења пројеката и стратегија од значаја за заштиту животне средине;
 • Ревидирање Стратегије развоја и планова њене имплементације;
 • Савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са заштитом животне средине и развојним програмима;
 • Сарадњу са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције и Координационим тијелом за праћење имплементације Стратегије развоја.

У "Партнерство за развој града Бијељина"-заштита животне средине, именује се:
 1. Анкица Тодоровић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ;
 2. Радослав Остојић, савјетник градоначелника;
 3. Драган Перић, ЗЕДП „Електро-Бијељина“;
 4. Снежана Јагодић-Вујић, Еколошко удружење „Еко-пут“
 5. Драган Лазић, Регионална депонија „Еко-деп“ Бијељина;
 6. Неђо Ђурић, Технички институт Бијељина;
 7. Бранка Благојевић, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“;
 8. Милена Петровић, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“;
 9. Нинослав Спасојевић, АД „Водовод и канализација“ Бијељина;
 10. Зоран Софрић, Дом здравља Бијељина;
 11. Драган Јовановић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ;
 12. Олга Тмушић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ;
 13. Хелена Стојић, А.Д. „Комуналац“ Бијељина;
 14. Борјан Максимовић, Одјељење за просторно уређење;
 15. Драго Ристић, Одсјек за цивилну заштиту;
 16. Весна Радикић, Одјељење за СКП и заштиту животне средине;
 17. Ратомир Драганић, Одјељење комуналне полиције;
 18. Биљана Матковић, Одјељење за инспекцијске послове;
 19. Милојко Тодоровић, ПЕД „Мајевица“ Бијељина;
 20. Јелена Вићановић ЈУ „Воде Српске“;