Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета Сајам средњих школа и занимања

Градска управа Града Бијељина –Одсјек за локални економски развој и европске интеграције у сарадњи са Удружењем грађана „Нови дан“ из Бањалуке и организацијом „Solidar Suisse“, организовала је по пети пут Сајам средњих школа и занимања. Прелаз из основне у средњу школу важан  је животни догађај, а тиме и стресан период, како за дјецу, тако и за родитеље. Избор школе, а самим тим обично и избор будућег занимања, једна је од првих већих и важнијих одлука коју дијете доноси. ,,Како изабрати праву средњу школу за себе, које све школе и смјерови постоје?“ само су нека од питања која себи сваки будући средњошколац постави.

Систем образовања је најважнији елемент животне и развојне инфраструктуре сваког појединца, друштва и државе, јер његов  укупан ефекат одређује обим, квалитет и ефекте изградње и коришћења свих других система  и ресурса, као и укупан квалитет живота и развојне потенцијале појединаца и заједнице. Стога, систем образовања треба да се развија тако да своју улогу остварује правовремено, квалитетно и ефикасно.
Образовни систем има задатак да правовремено, квалитетно и ефикасно образује становништво у складу са развојним опредјељењима у правцу одрживости, те да одговори на образовне потребе становништва  током цијелог његовог живота. Сходно томе, образовни систем преузима улогу кључног развојног фактора, јер је квалитетно образована популација прави ресурс како за ваљано коришћење природних и других наслијеђених ресурса.  

Управа Града Бијељина, односно Одсјек за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина, спровео је анкетно истраживање чији је циљ било сагледавање тренутне ситуације на тржишту рада на подручју регије Бијељина у односу на постојећа занимања у средњим стручним школама.  Од 54 фирме, колико их је учествовало у анкетирању, њих 37 (68,5%) истакло је да радници када почну радити морају проћи кроз додатне обуке како би се оспособили за самосталан рад. Генерални проблем је што је фирмама увијек потребан искусан и професионалан квалификован радник, а такве тешко налазе. Ученици који тек заврше средњу школу нису оспособљени за самосталан  рад, јер практична настава кроз коју пролазе у току школовања није на одговарајућем нивоу и не прати технологије и начин рада фирми. 31 испитана фирма (57,4%) истакла је да има проблем у проналаску адекватне радне снаге и да радници, који почну да раде, углавном не посједују потребна знања и вјештине него морају да се едукују на радном мјесту. У свим фирмама истакнут је проблем информатичке неписмености, лошег практичног, па чак и теоријског знања. На постављено питање да ли су имали проблема при проналажењу радника са одређеним знањем, од укупног броја анкетираних, потврдно се изјаснило 31 или 57,4% анкетираних. У наредне 3 године 43 фирме (79,6%) су се изјасниле да планирају запошљавање нових радника. 
Евидентно је да у данашњем систему образовања постоје бројни проблеми, који изискују дјеловање на њиховом уклањању, односно побољшању водећи рачуна да се ефикасно одговори на потребе како економије, тако и брзог реаговања на нове потребе и захтјеве тржишта рада. У том смислу, у први план се постављају задаци унапређења квалитета образовања повећањем ефективности и ефикасности образовног система. 
 
Сајам, дугорочно гледано, доприноси смањењу стопе незапослености на подручју града Бијељине.  Циљ Сајма је информисање ученика завршних  разреда основних школа о свим постојећим занимањима у средњим школама у граду Бијељина као и подизање свијести ученика и родитеља о стручним занимањима и могућностима за запослење након завршетка једне стручне школе. 

На Сајму се представило свих 6 средњих школа са подручја града Бијељина, као и неколико успјешних фирми, које имају добру сарадњу са школама – најчешће у виду извођења практичне наставе и које су дале неке корисне савјете и сугестије будућим средњошколцима када су у питању будући планови, избор занимања и запослење.