Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Грађевинарство

Најзначајнија предузећа из ове области
 

Изградња стамбених и нестамбених зграда:

Изградња путева и жељезничких пруга:

Изградња цјевовода, водова за електричну струју и телекомуникације:

Изградња осталих објеката нискоградње:

Специјализиране грађевинске дјелатности:

Електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, плина и остали грађевински инсталациони радови:

Завршни грађевински радови:

Остале специјализиране грађевинске дјелатности: