Званична интернет презентација
Град Бијељина

(На) учи и (за)радиИмплементатор пројекта: Одсјек за локални еккономски развој и европске интеграције

На Јавни позив, који је Градска управа Града Бијељина расписала 10.09. 2019. године за пријаву учешћа у Програму предузетничке обуке, укупно се пријавило 28 кандидата, од којих је 21 полазник успјешно завршио обуку. 

Након завршене предузетничке обуке полазници су, користећи стечена знања, на основу својих бизнис идеја успоставили бизнис планове, организоване су презентације бизнис идеја и интервју са осамнаест полазника, који су доставили бизнис планове. Предузетничку обуку је реализовао Факултет пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево кроз 4 модула: Дигитална економија, Услужни сектор и пословање предузетника, Предузетничке вјештине, Израда бизнис планова за предузетнике. 
 
Комисија је изабрала десет најбољих бизнис планова, који су добили бесповратна средства у износу од 8.000,00 КМ за регистрацију и покретање сопственог бизниса, односно оснивање предузећа и (само)запошљавање. Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу пословног окружења (стратешки циљ 1), у складу са циљевима одрживог развоја: 4 (квалитетно образовање), 8 (достојанствен рад и економски раст), 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).