Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета задовољства приватног сектора комуналним услугама на подручју Града Бијељина

У периоду 09.11-15.12.2015 године, спроведена је анкета међу фирмама са подручја Града Бијељина у  циљу прикупљања информација о задовољству привредног сектора о квалитету комуналних услуга на подручју града.

Ова анкета је дио настојања стратешког планирања на нивоу локалне заједнице, који се односе на будућност града. Сврха ове анкете била је да се обезбиједе корисне и поуздане информације за Градску управу, које се односе на ставове оних који инвестирају, отварају радна мјеста и запошљавају на подручју Града Бијељина.

У анкети су постављана питања која су се односила на мишљење и ставове привредног сектора о квалитету комуналних услуга које пружају Градска управа Града Бијељина и предузећа чији је Град Бијељина оснивач или већински власник (АД „Комуналац“ и АД „Водовод и Канализација“).

Сврха анкете је побољшање квалитета услуга Градске управе и комуналних предузећа према привредном  сектору. Мишљења,  ставови и приједлози  засигурно   ће  помоћи   у  рјешавању проблематике и проналажењу најбољих рјешења из домена пружања комуналних услуга. Прикупљене информације ће помоћи Граду Бијељина да на квалитетнији и систематичнији начин управља развојем приватног сектора, као и укупним економским развојем заједнице.