Званична интернет презентација
Град Бијељина

Студија изводљивости реконструкције јавног освјетљења Града Бијељина

Студија изводљивости реконструкције јавног освјетљења града Бијељине са околним насељима је рађена као дио глобалног пројекта Општине Бијељина у области енергетске ефикасности и енергетске одрживости Општине Бијељина а уз подршку „GIZ-a“ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)-ПРОЈЕКАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ У БиХ.

Мотив за израду студије био је сагледавање реалног стања у сектору јевног освјетљења,  анализа могућности модернизације и предлог конкретних мјера које је могуће спровести.

Студија се бави анализом постојећег стања са техничке, економске, еколошке, сигурносне и социјалне стране. Студијом су обухваћени и законодавни фактори којима се могу регулисати односи у пословном управљању експлоатације  јавног освјетљења. Методолошки студија обрађује више могућности које су технички и тржишно доступне а економски смислене са циљем детекције и маркирања оптималног модела у техничком и у финансијском погледу. Као закључак  предложено је пет случајева  који су обрађени у студији и који се могу  прихватити   као реалнан и сврсисходан сценаријо за реконструкцију. Једноставним техноекономским методом студије у прорачунавању периода исплативости инвестиције, издвојена је једна метода као оптимална реконструктивна метода са уштедом у експлоатацији од 60,4% и периодом исплативости од 5 до 6 година. Предложена метода се базира на замјени свих Живиних свјетиљки  (8848 комада) са адекватним ЛЕД свјетиљкама уз задржавање и алоцирање постојећих НаВП и МХ свјетиљки.