Званична интернет презентација
Град Бијељина

Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина

Донатор: Финансијски механизам (Влада Швајцарске, Влада Републике Српске, ИРБ РС)

Период имплементације: од 14.12.2015. до 30.09.2016. године

Вриједност пројекта: 117.466,75 БАМ
Донација: 75.460,64 БАМ
Град Бијељина: 42.006,11 БАM
 
Реализоване активности:
 
  • Јединствена и компатибилна просторна база података,
  • Комбиновање просторних података,
  • Једноставна WEB ГИС апликација,
  • Лако проналажење доступних просторних података,
  • Географски подаци једноставнo приказани,
  • Прилагођени подаци,
  • Могућност интерактивних упита о просторним информацијама...

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на унапређењу квалитета пружања јавних услуга (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).