Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета становника Града Бијељина "Ти бираш!"

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.

У циљу учешћа што већег броја грађана у процесу доношења одлука које се тичу унапређења квалитета живота у Граду Бијељина,  креирана је анкета која има за циљ да грађани бирају изглед мостова и тераса на каналу Дашница.

Вријеме спровођења истраживања: 27. април 2020. до 6. мај 2020. године;
Метод: Електронско (путем линка на сајту Града и друштвеним мрежама);
Инструмент: За потребе истраживања креирана је електронска анкета која по садржају одговара циљу истраживања;
Циљ истраживања: Учешће грађана у процесу доношења одлука у Граду Бијељина;
Узорак: 1.584 становника Бијељине.