Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јачање улоге мјесних заједница у БиХ

Донатор: Влада Шведске/Влада Швајцарске (UNDP имплементатор) 
Имплементатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Вриједност пројекта: 335.880,64 KM (без ПДВ-а)
Донација: 258.056,64 KM
Град Бијељина: 77.834,18 KM

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на изградњи толерантне, инклузивне заједнице са развијеном друштвеном инфраструктуром и квалитетним јавним услугама (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 9 (индустрија, иновације и инфраструктура), 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева). 
 
 • Изабрано 6 мјесних заједница
 • Набављена опрема/ унапређен рад МЗ
 • Ојачани капацитети представника МЗ кроз сет обука
 • Форуми грађана одржани, приоритети дефинисани
 • Ојачана сарадња између ЈЛС, МЗ и ОЦД
 • Реализација пројеката за унапређење живота грађана
МЗ Доње Црњелово
 • Трибине 29.900,00 БАМ
 • Теретана 10.145,01 БАМ
 • Уређење свлачионица 11.602,50 БАМ
 • Сет компјутерске опреме 2.295,13 БАМ

МЗ Лединци
 • Пјешачка стаза 20.910,00 БАМ
 • Пјешачка стаза 22.095,00 БАМ
 • Сет компјутерске опреме 2.295,13 БАМ 

МЗ Љесковац
 • Свлачионице 20.513,22 БАМ
 • Уређење стадиона 21.221,72 БАМ
 • Сет компјутерске опреме 2.295,13 БАМ

МЗ Суво Поље
 • Aртерски бунар 23.500,00 БАМ
 • Уређење стадиона 21.772,20 БАМ
 • Сет компјутерске опреме 2.295,13 БАМ

МЗ Вук Караџић
 • Свлачионице 29.900,00 БАМ
 • Изградња расвјете 22.053,00 БАМ
 • Друштвени центар: грађевински радови 7.786,11 БАМ набавка намјештаја 10.970,11 БАМ
 • Сет компјутерске опреме 2.295,13 БАМ 

МЗ Јања
 • Опрема за КУД 18.792,84 БАМ
 • Опрема за КУД 21.100,00 БАМ
 • Сет компјутерске опреме 2.295,13 БАМ