Званична интернет презентација
Град Бијељина

Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина

Скупштина Града Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела Закучак, број: 01-013-40-2/20, којим се утврђује нацрт Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину. На основу утврђеног нацрта буџета Града Бијељине за 2021. годину, за изградњу комуналне инфраструктуре, у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у износу од  2.490.000,00 КМ.
 
Средства су планирана са следећих буџетских позиција:
 
  • економски код број 511100-17 "Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање, буџет, суфинансирање)" у износу од 2.400.000,00 КМ
  • економски код број 511100-8 "Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града" у износу од 50.000,00 КМ
  • економски код број 511100-9 "Издаци за изградњу и прибављање објеката „индустријска зона“ надзор и пројектовање Дирекција за изградњу и развој града" у износу од 40.000,00 КМ