Званична интернет презентација
Град Бијељина

Анкета приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина

У периоду фебруар-април 2017. године, спроведена је анкета међу  привредним субјектима са
подручја Града Бијељина у  циљу прикупљања информација о мишљењу привредног сектора о
пословној клими  на подручју Града. Сврха ове анкете била je да се обезбједе корисне и поуздане информације за Градску управу, које се односе на ставове оних који инвестирају, отварају радна мјеста и запошљавају на подручју Града Бијељина.

У анкети су постављана питања која су имала за циљ да установе каква је генерално пословна
клима у граду, као и да установе задовољство привредника квалитетом локалне самоуправе,
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина, квалитетом удружења која
окупљају предузетнике/предузећа (Регионална привредна комора Бијељина и Удружење
предузетника Бијељине „Предузетник“). Ставке у упитнику обухватале су опште информације о
привредном субјекту и дјелатност, питања пословног амбијента у Граду Бијељина, начине
комуникације са Градском управом, квалитетом јавних услуга.

Сврха анкете је да се добију информације које ће помоћи Граду Бијељина да на квалитетнији и
систематичнији начин управља развојем приватног сектора и економским развојем заједнице, те да провери задовољство приватног сектора услугама градске администрације и Агенције за
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина, као и комуналним услугама, у циљу унапређења јавно-приватног дијалога у граду Бијељина и дефинисања будућих тема за заједничко разматрање и рјешавање, путем јавно-приватног дијалога.