Званична интернет презентација
Град Бијељина

Привредни савјет


Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Привредни савјет Града Бијељина
Адреса: Карађорђева улица 4, 76 300  Бијељина

Привредни савјет је радно тијело које:
 • прати актуелна питања из области привреде на подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у циљу унапређења привредног развоја,
 • даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја Града и планова имплементације,
 • разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности,
 • подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке)  за побољшање укупног пословног амбијента у Граду Бијељина,
 • пружа савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, развојним програмима и пројектима,
 • прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже надлежним локалним органима активности за унапређење административних процедура,
 • разматра и даје мишљења о приједлозима аката којима се уређују локалне таксе и накнаде,
 • сарађује са привредним субјектима, установама, органима, организацијама и њиховим асоцијацијама, удружењима произвођача, прерађивача и других интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада, разматра и друга питања која су повезана са пословањем привреде и локалним економским развојем у Граду Бијељина.

Чланови Привредног савјета Града Бијељина:
 1. Миленко Стевановић, директор „Steco centar“ д.о.о. Којчиновац-Бијељина,
 2. Ђорђе Славињак, директор „Спектар дринк“ д.о.о. Бијељина,
 3. Јакша Зупур, менаџер "Глобус" д.о.о. Дворови-Бијељина,
 4. Светозар Остојић, директор „Мега дрво“ д.о.о. Бијељина,
 5. Борис Станишић, директор „Етно село Станишићи“ д.о.о. Дијелови-Бијељина,
 6. Миле Пејчић, директор за пословни развој "ТРБ" а.д. Братунац,
 7. Драган Нешковић,  власник Компаније „Nešković Group“ Бијељина,
 8. Радо Малетић, директор „PASS“ д.о.о. Бијељина,
 9. Борис Бошњак, власник "Бост" д.о.о. Бијељина,
 10. Милан Којић, власник компаније "Конто пром" д.о.о. Бијељина,
 11. Димитрије Савић, директор „Savić company“ д.о.о. Бијељина,
 12. Перица Танасић, директор „Танасић“ д.о.о. Дворови-Бијељина,
 13. Милош Новаковић, извршни директор "Elephant solutions" д.о.о. Бијељина,
 14. Бојан Петричевић, власник "Бојан Петричевић - Four pixel studio" с.п. Бијељина,
 15. Драган Малиновић, менаџер "Multimedia" с.п. Бијељина,
 16. Драган Станишић, власник "ДИВ пласт" д.о.о. Бијељина,
 17. Радосав Савић, власник предузетничке радње „РРЖ Агро“ Доња Чађавица-Бијељина,
 18. Раденко Пелемиш, власник занатске пекарске радње "Пекара Алекса" Бијељина,
 19. Владимир Нинковић, власник занатске фризерске радње "Владо" Бијељина,
 20. Милан Трифковић, трговинска радња "Јелица-П" Бијељина,
 21. Снежана Тодоровић, угоститељска радња "Ловац" Бијељина,
 22. Верица Амиџић, агенција за интелектуалне услуге "Anglia-V" Бијељина,
 23. Славица Марковић, директор Подручне привредне коморе Бијељина,
 24. Марко Влачић, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа,
 25. Миленко Максимовић, директор Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина,
 26. Синиша Кајмаковић, руководилац Филијале Завода за запошљавање Републике Српске у Бијељини,
 27. Бранимир Андрић, директор ПД "Семберија" а.д. Ново Село-Бијељина,
 28. Драгиша Танацковић, директор „Водовод и канализација“ а.д. Бијељина,
 29. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције,
 30. Татјана Вујић, стручни савјетник у Одјељењу за привреду,
 31. Душан Трифковић, самостални стручни сарадник за послове у привреди у Одјељењу за привреду.