Званична интернет презентација
Град Бијељина

Студија изводљивости о могућностима коришћења соларне енергије за потребе добијања топлотне и електричне енергије

Клима је примарни енергетски  ресурс чијим дејством  су настали и фосилни ресурси угаљ и нафта. Актуелно испољавање  климе као  ресурса  представљају  соларна  и еолска  енергија, као  и енергија  биомасе. Данашње човјечанство  углавном  енергију производи сагоријевањем  угља, градњом  великих брана или из нуклеарних  централа  и на тај начин троши необновљиве  ресурсе, загађује  околиш и живи у сталном страху од могућих нових нуклеарних катастрофа. Глобално посматрано, можемо рећи да је у "својој енергетској историји" свијет дошао  до краја једне  епохе  када необновљиви извори енергије  не могу бити основа за планирање будућег развоја и када се поставља питање – шта даље?

Одговор  можемо   потражити  у  обновљивим  изворима  енергије.  Карактеристика  обновљивих  извора енергије  је да се током  кориштења  њихове залихе не смањују  као код фосилних горива, има их у огромним  количинама и, што је веома важно, не загађују  околиш. Енергија вјетра и Сунца спадају  у највише кориштене  обновљиве  енергије  данас  у свијету. Поред  тога  што  се  ради о еколошки чистим енергијама, битан фактор за значајну експанзију је и чињеница да је експлоатација  извора обновљиве енергије  постала  и економски  конкурентна. Посљедњих година  је у читавом  свијету, а нарочито  у Европској  унији  дошло  до  наглог   пораста   примјене   свих  облика  обновљиве  енергије.  Директно кориштење  извора обновљиве енергије  није једини пут  ка побољшању  енергетске ситуације. Све већи значај у новије вријеме добива  и унапређивање енергетске ефикасности са ослонцем  на стратегију рационалног  кориштења енергије. Принципијелно, ради се о кориштењу прилива соларне енергије и истовременом смањивању губитака енергије.

Могућности  добивања  енергије  из обновљивих  енергетских извора још нису  до  краја испитане, али покушајмо  сагледати  колики је тај потенцијал. На питање  колико то енергије  можемо  добити, кратак одговор  гласи: и више него  што нам је потребно. Међутим, да бисмо појаснили присјетимо се колико енергије  трошимо  и колико нам  различитих енергетских извора стоји на располагању. У свим ријекама свијета  има управо  толико енергетског потенцијала  колике су  наше  тренутне потребе. Енергетски потенцијал  океанских таласа, насталих  утицајем  плиме и осеке, довољан  је да произведе  дупло  више енергије  него  што  нам  је  потребно.  Геотермални  потенцијал  је  пет  пута  већи,  док  је  свјетски потенцијал биомасе око двадесет пута већи од наших потреба. Двјесто пута већи је потенцијал вјетра, а потенцијал Сунчеве енергије на нашој планети је 2850 пута већи од тренутних годишњих енергетских потреба.