Званична интернет презентација
Град Бијељина

ReLOaD - Регионални програм локалне демократије на западном Балкану

Донатор: Европска Унија (имплементатор: UNDP)
Имплементатор: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције и Одељење за друштвене дјелатности Циљ ReLOaD пројекта је даље јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва ширењем успјешног модела транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе.

Пројекат настоји осигурати веће грађанско учешће у процесима доношења одлука и унаприједити пружање јавних услуга за све грађане у локалним заједницама.

Пројектне активности су базиране на стратешком опредјељењу Града да ради на изградњи толерантне, инклузивне заједнице са једнаким могућностима за све (стратешки циљ 2), у складу са циљевима одрживог развоја: 10 (смањење неједнакости), 11 (одрживи градови и заједнице) и 17 (партнерством до циљева).
 
2017/2018.

Укупна вриједност одобрених пројеката у 2017. години за 6 НВО 187.925,10 БАМ (70% донација, 30% суфинансирање Града)
2019/2020. 

У 2019. години укупна средства која су додијељена кроз пројекте 7 невладиних организација које су биле успјешне приликом аплицирања у оквиру пројекта ReLOaD, за реализацију на подручју Града Бијељина, износе 174.991,90 КМ, од чега је 119.837,95 КМ донација, а 55.153,95 КМ суфинансирање из буџета Града. Након јавног позива за организације цивилног друштва, који је спровео Град Биељина (Одсјек за локални економски развој и европске интеграције и Одјељење за друштвене дејлатности) у склопу ReLOaD пројекта, сљедећи пројекти су одобрени за финансирање:
  • Удружење за промоцију образовања Рома „Отахарин“: Назив проекта „Активни млади – активна заједница“, одобрени износ за финансирање 36.353,00 КМ;
  • Организација породица погинулих, заробљених и несталих: Назив проекта: „Укључи ме, постојим и ја“, одобрени износ за финансирање 43.000,00 КМ;
  • Еколошко удружење „Еко пут“: Назив пројекта: „Еколошком културом градимо одрживу будућност“, одобрени износ за финансирање 19.990,00 КМ;
  • Хуманитарно удружење „Арта“: Назив пројекта „Заједно до напретка“, одобрени износ за финансирање 15.598,90 КМ;
  • Удружење подводних активности „ТРБ“: Назив пројекта „Спорт (ни)је привилегија“, одобрени износ за финансирање 19.986,00 КМ;
  • Удружење жена са инвалидитетом „Импулс“: Назив пројекта „ВУцимо нит промеНА“, одобрени износ за финансирање 19.974,00 КМ;
  • Рукометни клуб „Бијељина“: Назив пројекта „Рукометна академија“, одобрени износ за финансирање 19.920,00 КМ.