Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023.

Стратегија развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године представља кључни стратешко-плански документ којим се усмјерава развој локалне заједнице у три најважнија аспекта: економском, друштвеном и аспекту животне средине. Стратегија представља системски инструмент за проактивно и одговорно управљање локалним развојем, те финални резултат процеса стратешког планирања и главно полазиште за фазу имплементације стратешких пројеката. У документу Стратегије дефинисани су стратешки фокуси и циљеви развоја, као и пројекти и мјере за њихово остваривање.

У току 2017. године спроведена је независна евалуација имплементације Стратегије развоја, у току које је утврђено да су приоритети, циљеви и пројекти били релевантни за циљне групе. Међутим, у протекле четири године дошло је до промјене контекста локалног развоја, а самим тим и промјене развојних приоритета и тематских подручја донатора који подржавају развојне пројекте. Из тих разлога, процес ревизије Стратегије подразумијева прилагођавање приоритета и развијање нових приступа за рјешавање развојних проблема. На основу налаза и препорука евалуације ревидована је стратешка платформа и секторски планови са пројектима и мјерама за период од 2019. до 2023. године.