Званична интернет презентација
Град Бијељина

Позив за достављање приједлога у оквиру „Фонда за изазове Чешког-УНДП партнерства“ који објављује Амбасада Републике Чешке у СарајевуЦиљ фонда под називом "Challenge Fond: чешка рјешења с циљем одрживог развоја" је посредовати у преносу чешког знања и иновативних решења која ће се фокусирати на развојне изазове које су идентификовале канцеларије УНДП-а у партнерским земљама (БиХ, Грузија и Молдавија) и допринијети достизању Циљева одрживог развоја. Фонд тражи иновативна рјешења са додатном вриједношћу која ће посебно укључити нове методе, идеје или производе.  

Прихватљиви кандидати могу долазити из: 

чешког приватног сектора, 
невладиних организација, 
универзитета, 
државних институција или
истраживачких центара. 

Подносиоци захтјева су обавезни да ангажују локалне партнере како би осигурали изводљивост у локалним условима и промовисали одрживост и накнадне примјенљивости рјешења.  

Детаљније информације можете пронаћи на линку УНДП.

Теме за БиХ: 

-Економски раст путем иновативних технологија, 
-Управљање природним ресурсима, 
-Енергетска ефикасност/Обновљива енергија, 
-Одржива пољопривреда, и 
-Управљање отпадом.

Очекивани датум почетка уговора: децембар 2019. године.

Очекивана дужина трајања уговора: до 1 године.

Процијењени трошкови: између US $ 20,000 и US $ 40,000, учешће апликанта минимално 20% од укупног буџета пројекта.

Подносиоци пријава морају поднијети своје приједлоге помоћу обрасца за пријаву у Прилогу 2. Све пријаве морају бити потписане од стране овлаштеног лица и треба их послати на адресу:  до  [email protected]  31. октобра 2019. године.