Званична интернет презентација
Град Бијељина

Аграрни фонд Града Бијељина


Основне информације
 
Адреса: Улица Милоша Обилића 51а, 76 300 Бијељина
 
Teлефон: + 387 (0)55 206 908, +387 (0)55 206 984
Факс: +387 (0)55 206 826
 
e-mail: [email protected][email protected]
web site: 
 
О Аграрном фонду
 
Аграрни фонд Града Бијељина је основан 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју Града Бијељина.
 
Аграрни фонд се финансира из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју Града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.
 
Циљеви Аграрног фонда су:

 • Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин,
 • Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура,
 • Интензиван развој сточарства као базне гране пољопривреде која се наслања на ратарство,
 • Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу,
 • Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
 • Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима.
 • Предлагање подстицајних мјера на нивоу Града Бијељина.
   
Развој пољопривреде:
 
 • Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње,
 • Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике,
 • Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења, сорти и хибрида,
 • Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада,
 • Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.
 
Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:
 
 • Подршка развоју прерађивачких капацитета,
 • Подршка интересном удруживању пољопривредника,
Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.

Рурални развој на територији Града Бијељина:
 
 • Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде.   

 

Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2016. годину са програмом рада за 2017. годину 242.55KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Општине Бијељина за 2011. годину са програмом рада за 2012. годину 76.81KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Општине Бијељина за 2012. годину са програмом рада за 2013. годину 84.51KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2013. годину са програмом рада за 2014. годину 84.92KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. годину са програмом рада за 2015. годину 177.12KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2015. годину са програмом рада за 2016. годину 171.06KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2017. годину са програмом рада за 2018. годину 199.96KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2018. годину са програмом рада за 2019. годину 198.49KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2019. годину са програмом рада за 2020. годину 4.09MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2020. годину са програмом рада за 2021. годину 116.59KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2021. годину са програмом рада за 2022. годину 183.51KB