Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Аграрни фонд Града Бијељина

АГРАРНИ ФОНД ГРАДА БИЈЕЉИНА
Улица Милоша Обилића 51а
76 300  Бијељина

Телефон: + 387 (0)55 206 908

Адреса електронске поште: [email protected]
[email protected]

Аграрни фонд Града Бијељина је основан 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју Града Бијељина.
Аграрни фонд се финансира из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју Града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.

Циљеви Аграрног фонда су:
- Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин,
- Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура,
- Интензиван развој сточарства као базне гране пољопривреде која се наслања на ратарство,
- Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу,
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
- Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима,
- Предлагање подстицајних мјера на нивоу Града Бијељина.

Развој пољопривреде:
- Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње,
- Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике,
- Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења, сорти и хибрида,
- Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада,
- Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.

Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:
- Подршка развоју прерађивачких капацитета,
- Подршка интересном удруживању пољопривредника,
- Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.

Рурални развој на територији Града Бијељина:
- Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде. 

 

Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Нова банка за 2018. годину 37.5KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Павловић банка за 2018. годину 33.77KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2018. годину 17.59KB
Списак за исплату подршке сточарству за 2018. годину 43.18KB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2018. године 28.27KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2019. годину 87.68KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2019. години 41.56KB
Списак за исплату подстицаја за дуван за род 2019. 49KB
Списак за исплату подршке сточарству - властити узгој јуница за 2019. годину 18.49KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2019. годину 14.16KB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2019. године 32.79KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву из 2019. године 48.48KB
Списак за исплату подстицаја за властити узгој оваца за 2019. годину 11.74KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - прасад за даљи тов за 2019. годину 13.87KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - телад за даљи тов за 2019. годину - I дио 21.51KB