Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Улица Меше Селимовића 2
76 300 Бијељина

Телефон/факс: +387 (0)55 204 024

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.agencijamsp.com
 

Агенцију за развој МСП Града Бијељина основала је 2006. године Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.
Основни задатак Агенције је стварање услова за развој МСП-а на територији Града Бијељина, пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ :

1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа

- израда пословног плана
- пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
- информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа
- израда оснивачких и других докумената
- информисање о доступним изворима финансирања

2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима

- израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
- промоција МСП-а и учешће на сајмовима
- подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ISO стандарда и HCCP-а.
 - подршка развојним пројектима.

3. Остале активности Агенције:

- Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
- Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
- Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора.
- Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте.

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ:

- оснивање нових малих и средњих предузећа
- стварање нових радних мјеста
- запошљавање младих стручњака
- реализација нових инвестиција
- увођење пореских олакшица
- побољшање рада МСП-а
- повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне, што значи да сви подстицаји иду преко јавних позива у којим су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва, односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садрже развој производа, односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.