Званична интернет презентација
Град Бијељина

Агенција за развој малих и средњих предузећа

Основне информације
 
Адреса: Улица Меше Селимовића 2, 76 300 Бијељина
 
Teлефон: +387 (0)55 204 024
Факс: +387 (0)55 204 024
 
e-mail: [email protected]
web site: www.agencijamsp.com
 
О Агенцији за развој малих и средњих предузећа
 
Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.
 
Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа на територији Града Бијељина, пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.
 
Функције Агенције
 
1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа:
 

 • израда пословног плана,
 • пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника,
 • информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа,
 • израда оснивачких и других докумената,
 • информисање о доступним изворима финансирања.
 
2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима:
 
 • израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова,
 • промоција МСП-а и учешће на сајмовима,
 • подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ИСО стандарда и ХЦЦП-а,
 • подршка развојним пројектима.
 
3. Остале активности Агенције:
 
 • израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике;
 • формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима;
 • идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора,
 • праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте.
 
Циљеви Агенције
 
 1. Оснивање нових малих и средњих предузећа,
 2. Стварање нових радних мјеста,
 3. Запошљавање младих стручњака,
 4. Реализација нових инвестиција,
 5. Увођење пореских олакшица,
 6. Побољшање рада МСП-а,
 7. Повећање животног стандарда.

 Све активности коју обавља Агенција су транспарентне што значи да сви подстицаји иду преко Јавног позива гдје су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.
 
Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.
 
Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.
 

Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2011. годину 105.15KB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Бијељина за 2012. годину 119.25KB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2012. годину 152.63KB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Бијељина за 2013. годину 124.12KB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2013. годину 131.28KB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2014. годину 120.92KB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2014. годину NANB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2015. годину 119.34KB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2015. годину 108.23KB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2016. годину 111.83KB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2016. годину 83.85KB
Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2017. годину 6.24MB
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2017. годину 113.01KB
Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2018. годину 6.49MB
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2018. годину 109.46KB
Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2019. годину 6.17MB
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2019. годину 12.02MB
Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2020. годину 3.22MB
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2020. годину 188.95KB
Програм рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2021. годину 8.09MB
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Развојне агенције Града Бијељина за 2021. годину 161.22KB
Програм рада са финансијским планом Развојне агенције Града Бијељина за 2022. годину 130.47KB