Званична интернет презентација
Град Бијељина

Планови и извјештаји о раду

Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП Градска топлана д.о.о. Бијељина за 2023. годину са планом рада за 2024. годину 18.62MB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП Градска топлана д.о.о. Бијељина за 2022. годину са планом рада за 2023. годину 8.63MB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП Градска топлана д.о.о. Бијељина за 2021. годину са планом рада за 2022. годину 15.69MB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2020. годину са планом рада за 2021. годину 313.34KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2019. годину са планом рада за 2020. годину 393.73KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2018. годину са планом рада за 2019. годину 395.57KB
План рада за 2018. годину 73.92KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2017. годину 172.07KB
План рада за 2017. годину 27.63KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2016. годину 122.97KB
План рада за 2016. годину 27.95KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2015. годину 147.92KB
План рада за 2015. годину 27.81KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2014. годину 184.7KB
План рада за 2014. годину 26.18KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2013. годину 188.72KB
План рада за 2013. годину 26.51KB
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2012. годину 20.45KB
Извјештај о раду ЈП "Градска топлана" д.о.о. Бијељина за 2010. годину са планом пословања за 2011. годину 28.79KB