Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Položaj

Bijeljina je urbano naselje i istoimena jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada u sjevero-istočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Površina teritorije Grada iznosi 734 km² i obuhvata sembersku ravnicu koja na jugu prelazi u blago pobrđe Majevice. Grad Bijeljina se nalazi na ušću Drine u Savu i ove dvije rijeke predstavljaju sjevernu i istočnu granicu Grada prema Mačvi i Sremu.

Drina i Sava predstavljaju i državne granice sa Srbijom i Hrvatskom, a središte Grada je udaljeno oko šest kilometara od granice sa Srbijom i oko 40 kilometara od granice sa Hrvatskom. Susjedne opštine su Lopare, Ugljevik i Zvornik, kao i Distrikt Brčko. Bijeljina je, zbog svog geo-političkog položaja, raskrsnica puteva koji vode od zapadnog dijela Republike Srpske prema Srbiji, kao i istočnog dijela Republike Srpske i južnog dijela BiH prema sjevernoj Srbiji i dalje, prema Panonskoj niziji i Srednjoj Evropi. U Gradu Bijeljina živi oko 115.000 stanovnika, što ga čini drugim gradom po broju stanovnika u Republici Srpskoj.

Položaj Bijeljine u regionu

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ

Grad Bijeljina se nalazi na atraktivnom geostrateškom položaju - na tromeđi Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, odnosno BiH i raskrsnici puteva između velikih urbanih i industrijskih centara – Beograda, Novog Sada, Inđije, Banjaluke, Šapca, Tuzle, Sarajeva... Na oko trideset kilometara od Bijeljine je priključenje na Panevropski koridor 10, odnosno, auto-put E-70 Beograd-Zagreb. Ovaj putni pravac je najkraća veza Semberije sa ova dva grada i, preko njih, sa zapadnom/srednjom Evropom i jugom/istokom Balkanskog poluostrva. Na teritoriji Grada su dva granična prelaza prema Srbiji preko rijeka Save i Drine (Rača i Pavlovića most) koji su nafrekventniji prelazi za saobraćaj sa zapada i juga Republike Srpske i BiH prema sjevernoj Srbiji i Beogradu. U Gornjem Crnjelovu je skelski granični prelaz za malogranični promet sa Srbijom.
 

  VAZDUŠNA UDALjENOST SAOBRAĆAJNA UDALjENOST
BEOGRAD 101 139
BANjALUKA 160 220 (autoputem 259)
NOVI SAD 74 112
ŠABAC 36 87
RUMA 54 80
INĐIJA 76 113
BROD 104 106
ZAGREB 280 322
TUZLA 50 69
BRČKO 34 40
SARAJEVO 121 187

Vazdušna i saobraćajna udaljenost Bijeljine od važnijih gradova u regionu

Na sjeveru Grad Bijeljina izlazi na plovni dio rijeke Save. U planu je obnova nekadašnje luke u Rači koja je u prvoj polovini 20. vijeka bila jedan od glavnih punktova za izvoz robe iz tadašnje sjeveroistočne Bosne. Dok ne bude obnovljena luka u Rači, Bijeljini su najbliže riječne luke u Brčkom i Sremskoj Mitrovici (na 40, odnosno 67 kilometara od Bijeljine).Željeznička pruga Bijeljina-Šid za sada nije u funkciji, ali se očekuje da će u dogledno vrijeme biti izvršena njena obnova. Trenutno najbliža željeznička veza ka Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu i dalje, prema ostatku Evrope je u Šidu, odnosno, Sremskoj Mitrovici.Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu od Bijeljine je udaljen 122 kilometar, aerodrom u Banjaluci 228 kilometara (autoputem 273 kilometara), u Sarajevu 194 kilometra, a najbliži je aerodrom u Tuzli sa koga za sada lete samo avioni low-cost kompanija - 70 kilometara.

Položaj Bijeljine u Jugoistočnoj Evropi