Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Studija procjene uticaja na životnu sredinu "Industrijska zona 2" Bijeljina

Obuhvati koji se tretiraju Regulacionim planom, a na kojima se predviđa organizacija kompleksa industrijske zone, smješteni su u krajnjem zapadnom dijelu urbanog područja grada Bijeljine. Prema definisanim cjelinama i zonama, predmetne površine pripadaju rubnom pojasu urbanog područja grada Bijeljine.

Katastraske parcele koje su u obuhvatu regulacionog plana, a trenutno su u najvećoj površini neizgrađene, predstavljaju građevinsko zemljište, a prema namjeni definisanoj planom šireg područja (Urbanistički plan) predviđene su za izgradnju radne zone, male privrede i industrije.

Prema imovinskom statusu nad zemljištem, parcele se pojavljuju kao zemljište u privatnoj i zemljište u državnoj svojini sa gotovo polovičnim učešćem u površini.